Ασφαλιστική Κάλυψη

Ασφαλιστικές Λύσεις

ΖΩΗ

Προστατεύουμε τα παιδιά, την οικογένειά μας. Αυτούς, που η απώλεια της ζωής μας θα τους προκαλέσει μεγάλα οικονομικά προβλήματα και θα υποβαθμίσει την καθημερινότητά τους.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Κάθε περιουσιακό στοιχείο από το οποίο εξαρτάται το εισόδημα και η επιβίωσή μας, ή μας είναι απαραίτητο, αλλά δύσκολα μπορούμε να το αντικαταστήσουμε, αξίζει να ασφαλιστεί!

OPEN MARKET

Με αυτό τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε για λογαριασμό ενός πελάτη μια tailor- made ασφαλιστική σύμβαση (κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του).

ΥΓΕΙΑ

Ασφάλιση Υγείας σημαίνει μπορώ να λύσω τα προβλήματα υγείας άμεσα και με αξιοπρέπεια.

ΟΧΗΜΑΤΑ

Η υποχρέωση από την πολιτεία για την ασφάλιση των οχημάτων, αφορά την αστική ευθύνη για ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από την κυκλοφορία τους

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Για Ιδιώτες, Επιχειρήσεις & Κοινόχρηστους χώρους

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ασφαλίζω σημαίνει προστατεύω. Η προστασία είναι ο βασικός στόχος όλων των ασφαλίσεων.

ΘΑΛΑΣΣΑ

Όμορφη να την απολαμβάνεις, γεμάτη ευθύνες και κινδύνους, όταν κυκλοφορείς σ’ αυτή.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Κάθε επαγγελματίας θεωρείται, από τον Αστικό Κώδικα, υπεύθυνος για ζημιές που αποδεδειγμένα προκάλεσε σε τρίτους κατά την άσκηση του επαγγέλματός του.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

Προσπαθούμε πάντα να εξασφαλίσουμε το παρόν, έχοντας τη ματιά μας στο μέλλον!

ΤΑΞΙΔΙ

Το «ταξίδι» είναι μια λέξη που για τους περισσότερους παραπέμπει σε έννοιες όπως ευχάριστη αναμονή, απόλαυση, διαφορετικές εικόνες και ακούσματα, έξοδος διαφυγής από την καθημερινότητα.

ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όσο καλό και πετυχημένο και να είναι ένα προϊόν δε μπορεί να αποκλειστεί η παραγωγή-κατασκευή μιας παρτίδας ελαττωματικού προϊόντος.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ / ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Η Καλή Υγεία των εργαζόμενων μιας επιχείρησης ή η βελτίωση της σύνταξης δεν είναι στόχος μόνο των ίδιων, αλλά πρέπει να είναι και του εργοδότη!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Καθημερινά διακινούνται τόνοι εμπορευμάτων! Μεταφέρονται με διάφορα μέσα οδικώς, αεροπορικώς, δια θαλάσσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η προστασία της επιχείρησης είναι το μέλημα κάθε επιχειρηματία. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ, ΛΥΤΡΩΝ & ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ

Οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι προκαλούν πολύ δύσκολες καταστάσεις, που πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα και είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμες.

ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ

Η απώλεια δεδομένων μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε Απιστία Υπαλλήλου, Hacking, ή Κακόβουλο λογισμικό.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Με την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου τεχνικών έργων παρέχεται ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη σε υπό ανέγερση κτίσμα ή σε κατασκευή τεχνικού έργου.