Οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι προκαλούν πολύ δύσκολες καταστάσεις, που πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα και είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμες

Βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο ζωές, τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων, την επιβίωση και το μέλλον οικογενειών, καθώς και τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων.

Για την ασφάλιση αυτή μπορεί να εκδοθεί συμβόλαιο οικογενειακό ή εταιρικό, που να καλύπτει ενδεικτικά: