Επαγγελματική Ευθύνη

Κάθε επαγγελματίας θεωρείται, από τον Αστικό Κώδικα, υπεύθυνος για ζημιές που αποδεδειγμένα  προκάλεσε σε τρίτους κατά την άσκηση του επαγγέλματός του

Στις περιπτώσεις αυτές η απλή συγνώμη επιβάλλεται, όμως δεν αρκεί! Η αποζημίωση είναι αυτή που έμπρακτα αποδεικνύει την αναγνώριση του λάθους και στηρίζει το κύρος του επαγγελματία…

H ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτει τον επαγγελματία για ποσά που θα κληθεί να πληρώσει:

Παραδείγματα ασφαλίσεων επαγγελματικής ευθύνης: