Ευθύνη Προϊόντος

Προστατεύουμε το προϊόν μας από μία ελαττωματική παρτίδα

Όσο καλό και πετυχημένο και να είναι ένα προϊόν δε μπορεί να αποκλειστεί η παραγωγή-κατασκευή μιας παρτίδας ελαττωματικού προϊόντος ή η κακή χρήση του από κάποιον συμμετέχοντα στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής του.

Σύμφωνα με το νόμο, Αστική Ευθύνη για ελαττωματικό προϊόν δε φέρει μόνο ο παραγωγός-κατασκευαστής του προϊόντος αλλά και ο έμπορος και ο τελικός διακινητής. Αφορά αξιώσεις τρίτων και καταναλωτών, που προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που διατέθηκαν, παγκοσμίως, για:

Αφορά αξιώσεις τρίτων και καταναλωτών, που προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που διατέθηκαν, παγκοσμίως, για:

Η Αστική Ευθύνη Προϊόντος αφορά αξιώσεις τρίτων, που προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που διατέθηκαν, παγκοσμίως. 

Τρίτος θεωρείται ο τελικός καταναλωτής του προϊοντος (σύμφωνα με το Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 5338/2018) αλλά και ο κατασκευαστής του τελικού προϊόντος έναντι του παραγωγού πρώτων υλών ή συστατικών.