Κυβερνοχώρος - Cyber Risk Insurance

Ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι

Οι συνεχείς αλλαγές που φέρνει στη ζωή μας η τεχνολογική εξέλιξη και η εφαρμογή της σε όλες τις εκφάνσεις της, μας οδηγεί σε νέες προκλήσεις καθώς και σε διαφορετικούς κινδύνους… Η αύξηση της τηλεργασίας αυξάνει τις κυβερνοεπιθέσεις και μαζί μ’ αυτές τις πιθανότητες απώλειας προσωπικών δεδομένων τρίτων…

Πρακτικά μπορεί να προκύψει απαίτηση εναντίον σας από πελάτες λόγω απώλειας δεδομένων τους, για την προστασία των οποίων είσαστε πλήρως υπεύθυνος, σύμφωνα με τον Ευρωπαικό Κανονισμό GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η ασφάλιση αυτή σας εξασφαλίζει:

Η απώλεια δεδομένων μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε: