Μεταφορές Εμπορευμάτων

Καθημερινά διακινούνται τόνοι εμπορευμάτων! Μεταφέρονται με διάφορα μέσα οδικώς, σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς, δια θαλάσσης

Οι ατυχηματικοί κίνδυνοι στα ταξίδια είναι πολλοί, γι’αυτό και η ασφάλιση των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά τους είναι επιβεβλημένη!

Τα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά τους μπορούν να ασφαλιστούν είτε με πλήρη κάλυψη (για κάθε κίνδυνο), ή με λιγότερες καλύψεις, με τρεις ρήτρες: