Ασφαλίζω σημαίνει προστατεύω. Η προστασία είναι ο βασικός στόχος όλων των ασφαλίσεων

Ειδικότερα με τα προγράμματα προστασίας ασφαλίζουμε:

Το εισόδημά μας. Ασφαλίζουμε εμάς και την ικανότητά μας να παράγουμε εισόδημα!

Σε περίπτωση Ανικανότητας Μόνιμης ή Πρόσκαιρης σημαντικής διάρκειας, η απώλεια του εισοδήματος αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την επιβίωσή μας. Στις περιπτώσεις αυτές η αναπλήρωσή του είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη διατήρηση του βιοτικού μας επιπέδου...

H ασφάλεια Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας είναι πολύτιμη για τους δανειολήπτες και όσους έχουν, γενικότερα, οικονομικά ‘ανοίγματα’. Εξασφαλίζει την αποπληρωμή ενός δανείου ή άλλων οικονομικών υποχρεώσεων από το κεφάλαιο που θα εισπραχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου, που θα τον απομακρύνει από την εργασία του και θα συρρικνώσει το εισόδημά του.

Στελέχη επιχειρήσεων.

Κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ σημαντικοί για ορισμένες επιχειρήσεις. Το όραμά τους και οι ικανότητές  τους για την υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης, τους καθιστούν δυσεύρετους.

Η αποζημίωση της εταιρείας για την απώλεια ενός σημαντικού στελέχους ή το κόστος για τη γρήγορη αντικατάστασή του σε περίπτωση απομάκρυνσης από την εργασία του για λόγους υγείας, μπορεί να απαιτήσει ένα πολύ σημαντικό ποσό από την επιχείρηση!

Προσωπικό Ατύχημα.

Συνιστάται σε ανθρώπους που ταξιδεύουν, μετακινούνται πολύ και γενικότερα, λόγω επαγγέλματος, εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο του ατυχήματος, που μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ανικανότητα για εργασία (απώλεια εισοδήματος) ή απώλεια ζωής, που θα ανατρέψει την ποιότητα ζωής της οικογένειας.

Παραδείγματα επαγγελμάτων: Διανομείς (Ντελίβερι), Απορριμματοφορείς, Δημοσιογράφοι, Ελαιοχρωματιστές, Οδηγοί φορτηγών, Παρκαδόροι κλπ.

  • Ατύχημα ειδικών ομάδων ή ατόμων με ιδιαίτερα επαγγέλματα ή hobby. Η ιδιαιτερότητα ενός επαγγέλματος ή ενός σπορ εκθέτει κάποιες ομάδες ανθρώπων, που ασχολούνται με αυτά, σε αυξημένους ατυχηματικούς κινδύνους. Δίνεται η δυνατότητα και ομαδικής ασφάλισης για ατυχηματικούς κινδύνους.

Παραδείγματα ομάδων: Μαθητές, Αθλητικοί σύλλογοι, Ορειβατικοί σύλλογοι,  Τραυματιοφορείς, Υπάλληλοι νοσηλευτηρίου, Φύλακες εταιρειών ή σωφρονιστικών ιδρυμάτων, Χειριστές βαρέων μηχανημάτων κλπ.