Το «ταξίδι» είναι μια λέξη που για τους περισσότερους παραπέμπει σε έννοιες όπως ευχάριστη αναμονή, απόλαυση, διαφορετικές εικόνες και ακούσματα, έξοδος διαφυγής από την καθημερινότητα

Κάποιες φορές όλα αυτά μπορεί να ανατραπούν από απρόσμενα συμβάντα και η αναμονή για μια ευχάριστη εμπειρία μπορεί να γίνει δυσάρεστη πραγματικότητα…

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Η ασφάλιση αυτή είναι σημαντική για την κάλυψη των απρόβλεπτων εξόδων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, όπως είναι τα έξοδα που προκαλούν:

Η ταξιδιωτκή ασφάλιση μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε απρογραμμάτιστα έξοδα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, που μπορούν να προκαλέσουν απρόβλεπτοι κίνδυνοι, που πολλές φορές αντιμετωπίζονται με πολυδάπανες λύσεις!

Οδική Βοήθεια

Η ακινητοποίηση ενός οχήματος από οποιαδήποτε αιτία, είναι ένα πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τη χρονική στιγμή που συμβαίνει. Επιπλέον, αν η ακινητοποίηση αυτή προκληθεί από ατύχημα και συνοδεύεται και από τραυματισμό, η ανάγκη να λυθούν τα προβλήματα που ξαφνικά προκύπτουν, είναι επιτακτική (π.χ. παροχή πρώτων βοηθειών και μεταφορά ασθενούς σε νοσοκομείο, επιστροφή επιβαινόντων στον τόπο κατοικίας ή διανυκτέρευση στην κοντινότερη πόλη, μεταφορά οχήματος κλπ.).

Η Οδική Βοήθεια είναι ένα ασφαλιστικό πακέτο πολλών παροχών, πραγματικά πολύτιμων για δύσκολες ή  πολύ δύσκολες περιστάσεις και με πολύ φθηνό κόστος.