Όμορφη να την απολαμβάνεις, γεμάτη ευθύνες και κινδύνους, όταν κυκλοφορείς σ’ αυτή

Σκάφη αναψυχής

Η ασφάλιση σκαφών αναψυχής καλύπτει την υποχρεωτική αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκάφους προς τρίτους, αλλά και τις ζημιές που μπορεί να πάθει το ίδιο το σκάφος και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του, στη θάλασσα ή στη στεριά.
Μπορούν να ασφαλιστούν σκάφη ιδιωτικής αναψυχής ή επαγγελματικά, ιστιοπλοϊκά ή μηχανοκίνητα, με πλήρωμα ή bareboat.

Πλοία (Hull & Machinery)

Πλοία της εμπορικής και επιβατηγού ναυτιλίας, διαφόρων μεγεθών και χωρίς περιορισμούς Ναυσιπλοΐας μπορούν να καλυφθούν με την ασφάλιση αυτή. Μπορούν να ασφαλιστούν από την περίοδο κατασκευής τους μέχρι τη διάλυσή τους, για ζημιές στο σκάφος και στον μηχανολογικό εξοπλισμό.

Επιπλέον, δίνεται η υποχρεωτική ασφάλιση για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Πλοιοκτήτη προς τρίτους και το πλήρωμα, P&I (Protection & Indemnity).

Πληρώματα

Η Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων καλύπτει την ευθύνη του Πλοιοκτήτη που απορρέει από το νόμο, απέναντι στα πληρώματα που εργάζονται σε πλοία ιδιοκτησίας του. Παρέχει αποζημίωση μετά από ατύχημα ή ασθένεια, για:

Κατά κύριο λόγο η ασφάλεια πληρωμάτων καλύπτει το ποσό της Απαλλαγής που δεν καλύπτουν οι Αλληλασφαλιστικοί Οργανισμοί στην κάλυψη Protection & Indemnity – P&I (Προστασίας & Αποζημίωσης), που καλύπτει τις Αστικές Ευθύνες του Πλοιοκτήτη έναντι τρίτων και του πληρώματος.

Η ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων είναι απαραίτητη και κεφαλαιώδους σημασίας για τους πλοιοκτήτες, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ταμείο κοινωνικής ασφάλισης που να αναλαμβάνει αμέσως την ασφαλιστική κάλυψη των ναυτικών. Το Ν.Α.Τ. είναι ταμείο συνταξιοδοτικό, ενώ ο «ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΥ» αναλαμβάνει την περίθαλψη του ναυτικού, αφού έχουν εξαντληθεί τα ανώτατα όρια της ευθύνης του πλοιοκτήτη, που είναι ο μόνος υπεύθυνος για την περίθαλψή του.