Ασφάλιση Υγείας

Ασφάλιση Υγείας σημαίνει μπορώ να λύσω τα προβλήματα υγείας άμεσα και με αξιοπρέπεια. Σημαίνει:

Μπορώ να βρω γιατρό, διαγνωστικό κέντρο και νοσοκομείο όταν τα χρειάζομαι! Και είναι τόσο σημαντικό να έχω τις βέλτιστες ιατρικές υπηρεσίες και περίθαλψη όταν τις έχω ανάγκη…

Έξω-νοσοκομειακή περίθαλψη (Πρωτοβάθμια περίθαλψη)

Με ασφαλιστικά προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα γιατρών και διαγνωστικών κέντρων, χωρίς καμία χρέωση ή με πολύ χαμηλή συμμετοχή.

Νοσοκομειακή περίθαλψη (Δευτεροβάθμια περίθαλψη)

Με την ασφάλιση δευτεροβάθμιας περίθαλψης, σας δίνεται η δυνατότητα να νοσηλευθείτε επιλέγοντας ανάμεσα σε ένα σημαντικό αριθμό νοσηλευτηρίων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονη ή αποκλειστική χρήση του ασφαλιστικού σας φορέα, όταν το θελήσετε και να αποκομίσετε οφέλη.

Η Ασφάλεια Υγείας είναι για όσους πιστεύουν ότι η προστασία και η εξασφάλισή της αποτελούν προϋποθέσεις για την απόκτηση άλλων αγαθών και την επίτευξη στόχων!

Μέσα από ένα μεγάλο εύρος ασφαλιστικών εταιρειών, μπορούμε να βρούμε το καταλληλότερο για σας ασφαλιστικό προϊόν δευτεροβάθμιας ή και πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητές σας.

Μέσα από ένα μεγάλο εύρος ασφαλιστικών εταιρειών, μπορούμε να βρούμε το καταλληλότερο για σας ασφαλιστικό προϊόν δευτεροβάθμιας ή και πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητές σας.

Συνεργασίες