ΕΓΓΡΑΦΑ

Έντυπο ενημέρωσης στοιχείων ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ΠΡΟΒΟΛΗ Έντυπο αναγκών υποψήφιου προς ασφάλιση ΠΡΟΒΟΛΗ Δήλωση πολιτικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ΠΡΟΒΟΛΗ Έντυπο αναγκών υποψηφίων προς ασφάλιση ζωής & υγείας ΠΡΟΒΟΛΗ

Continue ReadingΕΓΓΡΑΦΑ
Read more about the article ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
cropped view of client signing insurance claim form while doctor pointing at it in clinic with

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 169 του Νόμου 4261/2014), για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου, απαιτείται η καταβολή των ασφαλίστρων της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, πριν από τη λήξη του…

Continue ReadingΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Read more about the article ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Businessman reading newspaper

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ασφάλιση ενυπόθηκων ακινήτων Κατά τη σύναψη ενός στεγαστικού δανείου, υποχρεωνόμαστε από την τράπεζα να ασφαλίσουμε το ακίνητο, με κάποιες συγκεκριμένες καλύψεις.Γνωρίζετε ότι, με βάση την εγκύκλιο 462 της Τράπεζας της…

Continue ReadingΕΝΗΜΕΡΩΣΗ