ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
cropped view of client signing insurance claim form while doctor pointing at it in clinic with

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 169 του Νόμου 4261/2014), για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου, απαιτείται η καταβολή των ασφαλίστρων της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, πριν από τη λήξη του…

Continue Reading ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ