Ασφαλιστική Κάλυψη

Σχετικά με εμάς

Ποιοι είμαστε

Ασφαλιστική Κάλυψη / Ε. Δημητρίου – Κ. Λούσκας
Μεσίτες ασφαλίσεων ΟΕ

Μεσιτική εταιρεία ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων

Η σχέση μας με την ασφαλιστική αγορά άρχισε τον Ιανουάριο του 1999. Η ενασχόληση με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι το αποκλειστικό μας επάγγελμα, που αγαπάμε και σεβόμαστε.

Από το 2016 λειτουργούμε κάτω από εταιρικό σχήμα και από το 2018 με την ιδιότητα του Μεσίτη Ασφαλίσεων.

Πιστοποιήσεις

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσα από συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση. Η επικαιροποίηση των απαιτούμενων γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος, πέραν αυτών που έχουν αποκτηθεί από  προηγούμενες σπουδές ή με την έναρξή του, είναι επιβεβλημένη και την εφαρμόζουμε πιστά.

Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την εξυπηρέτηση του πελάτη, την υπεράσπιση του συμφέροντός του και την αποτελεσματική διαχείριση των ζημιών που προκύπτουν, γνωρίζουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε μόνο με τη διατήρηση υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, που προϋποθέτει συνεχή επικαιροποίηση και πιστοποίηση γνώσεων.

Κοινωνική ευθύνη

Η συνεισφορά στην κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο αποτελεί μια από τις βασικότερες αξίες μας. Αναγνωρίζοντας λοιπόν τη σημαντικότητα της ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο, μέρος της οποίας αναλογεί στον κάθε ένα από εμάς, συμμετέχουμε ενεργά σε εθελοντικές δράσεις διαφόρων συλλόγων της πόλης μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας μας φροντίζουμε να τους στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο, τόσο πρακτικά όσο και οικονομικά.

Η υπευθυνότητα και η κοινωνική ευθύνη άλλωστε είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κλάδο των ασφαλίσεων. Συνεπώς, δεν θα μπορούσαν να μην αποτελούν θεμελιώδη κομμάτια της γενικότερης δραστηριότητάς μας.

Συνεργασίες