Ασφαλιστική Κάλυψη

Συνεργασίες

Μέσα από τη συνεργασία μας με ασφαλιστικές εταιρείες, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω άλλων μεσιτικών γραφείων, έχουμε πρόσβαση σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους μιας πολύ μεγάλης γκάμας ασφαλιστικών εταιρειών της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ανάλογα με τις ανάγκες σας

Οι συνεργασίες αυτές μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να βρούμε το καταλληλότερο για την κάθε περίπτωση ασφαλιστικό προϊόν, ανάλογα με τις ανάγκες και το οικονομικό πλαίσιο που ορίζει κάθε πελάτης.

Ασφαλιστική μελέτη

Οδηγούμαστε στο καταλληλότερο για σας ασφαλιστικό προιόν από την ασφαλιστική μελέτη που θα συντάξουμε για λογαριασμό σας, που θα αποτυπώνει τις προτεραιότητες και ιδιαιτερες ανάγκες σας, πάντα μετά από τη δική σας έγκριση και συνεργασία.

Συνεργασίες